بر باد رفته
جمعه 12 شهریور 139521:52

همه در حال وداع با تابستون هستن و خرید مهر!

و تابستون ما تازه شروع شده !و به قولی این 2هفته شاید واسه ما که قدرشو میدونیم از 3ماه خیلی ارزشش بیشتره.


حالا بیکار شدم و دوباره وقت دارم فکر کنم که چقدر از خودم دور شدم...که این "دکتر" شدن چقدر داره از "من" بودن فاصله میگیره...

و البته نباید بی انصاف بود..تو همین 5ترم کلی پیشرفت داشتم!

ولی ...

ولی اعتراف میکنم که دیگه شاعر نیستم...

از دستش دادم انگار.. گم شد.. سالی چند بار برگشتنش دلیل شاعر بودنم نیست. وقتی یادم میاد دلم خیلی میگیره..

شعر عزیزترین داشته ی من بود...

وقتی نیست معنیش اینه که خیلی چیزا دیگه نیست

از احساس گرفته تا خیلی چیزا...

حیف...

نیایش نظرات (0)