:|
دوشنبه 3 آبان 139520:25

پاییز جان،

قرار نبود اینجوری باشی!

خیلی سر بسته گفتم، خودت خجالت بکش لطفا


 حیف تابستون که به هوای این روزا گذشت

نیایش نظرات (2)