تسلیت
چهارشنبه 21 مهر 139511:19

مورد داریم صبح درمورد افسانه بودن قضیه کربلا بحث میکنه

ظهر نذری  رو تا ته میبلعه چون نذر امام حسینه

عصر به اونایی که تو صف گرفتن چای نذری وایستادن میخنده


ببینید....خب فازمونو معلوم کنیم دیگه! قبول نداری نذری خوردنت چیه عزیز من؟ حفظ کردن دونه دونه تاریخ جنگ ها و اسم تمامی اشخاص با جزئیات چیه پس؟


امروز واسه اولین بار خدا رو شکر میکنم که حافظه حفظ تاریخ رو ندارم...هیچ جنگی یادم نمونده...اسامی هم همینطور... 

بعضی نداشته ها نعمته وقتی داشتنش آدم رو از اصل قضیه منحرف کنه


تسلیت....

تسلیت واسه پستی یزید و سپاهش

تسلیت واسه سپاه یزید که چه احمقانه  گول خوردن

واسه چشم و گوش و دلی که مهر تاریکی خوردن

گریه واسه اینکه بشر چقدر میتونه پست بشه..چقدر راحت میتونه از حقیقت دور بشه...بره با امام خودش بجنگه واسه رسیدن به بهشت شاید...

واسه زخم های بدن؟نه...گریه واسه روح هایی که با تاریکی شکافته شدن...

خدایا...نذار گم بشیم...

نیایش نظرات (3)